6. A

8. hét

Matematika


SzlovákSzövegértés


Magyar nyelv és irodalom

Irodalom:

Tananyag: Arany János Toldi 1. és 2. ének.

Feladat: Írjátok le az első és a második ének rövid vázlatát a füzetbe (maximum 10 pontban)! Tartalmat is lehet írni. Kérem megtanulni a Toldi előhangjának, továbbá az első és a második ének 1. versszakait! Összesen tehát 3 versszakot.

Nyelvtan:

Tananyag: A tulajdonnevek helyesírása (második rész), kérem a füzetbe bemásolni az elküldött anyagot!

Házi feladat a tankönyv 66. oldalán a 4. feladat. Az órán ellenőrizzük. 


Nyelvtan

Írjátok le helyesen az alábbi tulajdonneveket!

középamerika, alduna, hódmezővásárhely, balatonfüred, mátrahegység, északiközéphegység, borsodabaújzemplénmegye, városligetifasor, erzsébethíd, tiszahíd, elefántcsontpart, spanyolország, németalföld, bajkáltó, alacsonytátra, szabóilonkalépcső, karibtenger, vereckeihágó

Másoljátok be a füzetbe:

A melléknév

A melléknév tulajdonságot (jó, hosszú), állapotot (komoly, beteg), származást (bősi, szlovák) fejez ki. A mondatban a főnévhez kapcsolódik, kifejezőbbé teszi, pontosítja vagy díszíti a mondanivalót. Kérdései: milyen?, melyik?, minő?, miféle?, hová való?

A melléknevek fokozása

A legtöbb melléknév fokozható, de nem az összes. Négy fokot különböztetünk meg:

Alapfok: kedves jele nincs

Középfok: kedvesebb, jele - bb

Felső fok: legkedvesebb, jele leg-, - bb

Túlzó fok: legeslegkedvesebb, jele legesleg-, - bb.

Feladat: nézzétek át a tulajdonneveknél a melléknevesült, - i képzővel ellátott tulajdonnevek helyesírását!

Házi feladat: munkafüzet 25. old. 7., 9. feladat

Irodalom

Olvassátok el a 3. éneket önállóan, és készítsetek vázlatot a füzetbe róla! Olvassátok el a 63. oldalon a sárga keret tartalmát! Tanuljátok meg a 3. ének 6. és 7. versszakát! 


Rajz


Történelem


Földrajz

Földrajz

6.évfolyam

Közép - Afrika

Készítsd jegyzetet a következő pontok alapján a tankönyv 40-43.oldalairól !

 • határozd meg Közép - Afrika fekvését
 • nevezd meg a területén fekvő államokat - fővárosaikkal együtt
 • legjelentősebb folyói
 • legjelentősebb tavai
 • a terület legmagassabb pontja, legmélyebb pontja
 • éghajlata
 • legsűrűbben lakott térségei
 • gazdasága
 • beszélt nyelvek, vallások
 • problémái
 • turizmus, idegenforgalom - nemzeti parkok

A feladatot küldd el 2020. december 16 - ig és tanuld meg !


Zene

ZENE

6. évfolyam

Karácsony gyöngyszemei

Szeretettel ajánlom karácsony legszebb dallamait. Keressétek meg a világhálón a következő dalokat, műveket:

 • Ó jöjj, ó jöjj üdvözítő ( Maczkó Mária előadásában )
 • Veni, veni Emmanuel ( kórusmű )
 • Csendes éj
 • Kormorán - József Attila : Betlehemi királyok
 • Ghymes - Szép jel
 • Ghymes - Mária altatója

Feladat : Írd le a Csendes éj c. dal születésének történetét !

Határidő 2020. december 31.


Biológia


Informatika


Kémia


Polgári Nevelés 

6A Polgári nevelés

8. hét december 14 - 18

10. Péter megállapítja...

Olvasd el a szöveget a 26.oldalon!

 • Januárban, ha találkozunk, beszélgetünk majd a témáról.

27/ EGYENLŐSÉG, AZONOSSÁG ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG... - írd be a füzetedbe

A 26. oldalon lévő idegen szavakat írd le és tanuld meg. 


Technika

8. hét

6. A - Technika

Termékek gyártása

Feladat: Nézd meg a következő videót!

https://www.youtube.com/watch?v=rXCHLSEG4I8

Feladat írásban a füzetbe: Válaszolj a kérdésekre!

 • Milyen termékek készültek a videóban?
 • Milyen anyagból készültek ezek a termékek?

Fizika

8. hét

A szilárd testek térfogatának mérése

TK.: 58.-60.