7. B

7. hét

Matematika


Szlovák

SJSL - 7B - 7.týždeň (7.12 - 11.12.2020)

1.

OPAKOVANIE - živočíšne a privlastňovacie prídavné mená

  • PZ -25/3,4.
  • 26/2
  • 27 /3,4,6
  • 28/7,9

2. Opisný slohový postup

Učebnica : 46/ - odpíš pravidlo

  • 46/Smrek obyčajný - prečítať
  • 47 /3 Pravdivé vety
  • DU - pripraviť opis rastliny pomocou internetu

LITERATÚRA

Jozef Pavlovič - PASTIERI -učebnica - 43 - 44

  • Čítanie s porozumením
  • Reprodukovanie vlastnými slovami (obsah napíš do zošita)

Opakovanie - zimné sviatky (advent, Mikuláš, Lucia)


NémetSzövegértés


Magyar nyelv és irodalom


Rajz


Történelem


Földrajz


Zene


Biológia


Kémia


Polgári Nevelés 


Technika


Fizika

7. hét

Olvadás

TK. 39.-43. oldalt elolvasni és kijegyzetelni az órán átvettek szerint!


Informatika