5. B

6. hét

Matematika


Szlovák


Angol


Szövegértés


Magyar nyelv és irodalom


Rajz


Történelem


Földrajz

Földrajz

5. osztály

A földgömb - glóbusz

Földrajzi fokhálózat

Szélességi körök

Hosszúsági körök

Jegyezzétek meg:

A glóbusz Földünk kicsinyített mása.

A Föld tengelye áthalad az Északi - és a Déli - sarkon.

A szélességi körök olyan vonalak, melyeknek hossza a pólusok felé rövidül. A leghoszabb és legfontosabb szélességi kör az Egyenlítő, amely Földünket északi és déli félgömbre osztja. A legrövidebb szélességi körök pontok - Északi - és Déli - sark.

Mindkét félgömbön egyformán 90 szélességi kör van.

A délkörök összekötik az Északi -és Déli - sarkot. A rajtuk található helyeken ugyanakkor van dél. Legfontosabbak a kezdő délkör és a 180. délkör, mivel a Földet nyugati és keleti félgömbre osztják fel.

A hosszúsági és szélességi körök főldrajzi fokhálózatot alkotnak.


Zene


Biológia


Informatika


Kémia


Polgári Nevelés 


Technika


Fizika