7. B

4. hét

Matematika


Szlovák

SJSL - 7B- 4.týždeň (16.11 - 20.11.2020)

1.

Privlastňovacie prídavné mená - skloňovanie

Učebnica : 35/ 4,5 - napísať do zošita

Cvičenie -PZ - 21/2,3,4 22/5

2.

Učebnica : 36/ To nie je priateľstvo

37/ 2 Môže sa to stať aj Vám - čítanie s porozumením

37/ vieš že....? kyberšikana

38/4 - cvičenie - D.ú.

4. LITERATÚRA

Sedem divov sveta -učebnica - 18,27, 39, 62, 81, 89, 94, 119,

( alebo - Informácie z internetu)

  • Poznámky napísať do zošita

Szövegértés


Magyar nyelv és irodalom


Rajz


Történelem


Földrajz


Zene


Biológia

4. hét

7.A,7.B - Biológia

Az ember

Az online órán elmagyarázott és leírt vázlatot kérem megtanulni.

Tudni kell:

  • az ember biológiai besorolását
  • az ember és az emberszabású majmok közös jegyeit
  • csak az emberre vonatkozó jegyeket

ELOLVASNI: Tk. 38-39 oldal

TANULMÁNYOZNI: Tk.38/105. ábrát


Kémia


Polgári Nevelés 


Technika


Fizika