6.A

26. hét

Matematika


Szövegértés

Magyar nyelv és irodalom

26. HÉT

Irodalom

Tananyag: Arany János: Toldi, az epikus művek szerkezete

Feladat: másold ezt be a füzetbe!

Az epikus művek szerkezete

Az epikus művek bizonyos rend szerint épülnek fel, az írók arra törekednek, hogy a feszültség a művekben folyamatosan fokozódjon. Ezzel érik el, hogy az olvasó figyelmét fenntartsák. Öt szerkezeti egységet különböztetünk meg: előkészítés (bevezetés), bonyodalom (konfliktus), kibontakozás (a cselekmény kibontakozása), tetőpont (a történet legizgalmasabb része), megoldás (lezárás).

Házi feladat: írd be ide a csatolt diáról a Toldi szerkezeti egységeit!

Nyelvtan

Tananyag: szövegértés

Házi feladat: munkafüzet 62-63. old. - szövegértési feladat (f. is)


Rajz


Történelem


Földrajz


Zene


Biológia


Kémia


Polgári Nevelés 

6A Polgári nevelés

26. hét április 19-23

22. PÉTER CSALÁDJÁT ÉRDEKLI, KI ÉS HOGYAN INTÉZI A KÖZÜGYEKET A KÖZSÉGÜKBEN

Olvasd el a szöveget a 52.oldalon és az 53 oldalon a pontozott vonalak közötti részt!

Írd ki a szómagyarázatot az 50. oldalon és tanuld meg őket.

Ezen a héten VAN online óránk. 


Technika

Fizika

26. hét

A gázok sűrűsége

TK.: 103. - 105. oldal

Elolvasni és kijegyzetelni az online órán átvettek szerint!

Nézzétek meg a videót is! 


Informatika