8. B

20. hét

Matematika


Szlovák


Szövegértés

Magyar nyelv és irodalom


Rajz


Történelem

20. hét - 8.A, B

Téma: A magyar szabadságharc ismétlése

Házi feladat - csütörtökön ellenőrizzük!

1. Rakd időrendbe az eseményeket!

a. debreceni trónfosztás

b. pákozdi csata

c. tavaszi hadjárat kezdete

d. világosi fegyverletétel

e. Buda visszafoglalása

2. Mutasd be, ki vagyok!

a. Jellasics

b. Görgey Artúr

c. Klapka György

d. Ferenc József


Földrajz


Zene


Biológia


Kémia


Polgári Nevelés 

8AB Polgári nevelés

20. hét március 8-12

II. AZ EMBERI JOGOK ÉS SZABADSÁGJOGOK

TK: 48. o. - Az emberi jogok alapvető dokumentumai

Olvasd el az olvasmányt. Az olvasmány és a magyarázat alapján írj jegyzetet és tanuld meg! Különösen a SZK Alkotmányában szereplő, minket érintő jogokat rögzítsd, mert ezeket feleletekben, írásbeliben kérni fogom.

A szómagyarázatot is írd ki és tanuld meg.

Ezen a héten NINCS online óránk. 


Technika

Fizika

20. hét

A test súlypontja

TK.: 99 - 102. oldal

Elolvasni és kijegyzetelni az online órán átvettek szerint.

Nézzétek meg a videót.


Informatika