6. A

18. hét

Matematika


SzlovákSzövegértés

Magyar nyelv és irodalom


Rajz


Történelem


Földrajz


Zene


Biológia


Kémia


Polgári Nevelés 

6A Polgári nevelés

18. hét február 22-26

16. A Magyar család Pozsonyban él, Pozsonypüspökiben

Olvasd el a szöveget a 40.oldalon!

Írd ki a szómagyarázatot, és tanuld meg őket.

Ezen a héten VAN online óránk, kedden ötödik órán találkozunk.


Technika

Fizika

A testek viselkedése folyadékokban és gázokban

TK.: 72-73. oldal


Informatika