Amade László Alapiskola

JÓ BULI A MAGYAR ISKOLA

A magyar szülők felelősségteljes döntése egy életre meghatározza gyermekük jövöjét. Az alsó tagozatos kisdiákjaink is tudják, hogy miért jó magyar iskolába járni. Ha rájuk hallgatunk, nem tévedhetünk...Köszönjük szépen mindenkinek, akik az Amade László Alapiskolát választották! Köszönet a MA7-nek a kisfilmek elkészítéséért!


Megemlékezés


Március 15-e a magyarság számára a tiszta hit és az emlékezés ünnepe, melynek történéseiből sokat tanulhatunk. Emlékezzünk a több mint másfél évszázaddal ezelőtt történtekre, a márciusi forradalomra, Petőfire, Jókaira, Táncsicsra. Diákjaink így emlékeznek: 


Felhívás!

Kedves Szülők, Tanulók, Iskolabarátok!Örömmel tudatjuk, hogy a bősi Amade László Alapiskola pályázatát ismét beválasztották a legjobb pályázatok közé a gestopremesto.sk oldalán. Ha sikerülne elég szavazatot szereznünk, lehetősége lenne az iskolának új laptopokat vásárolni. Kérünk mindenkit, szavazzon a "Moderná škola v digitálnom svete" pályázatra. A szavazás csak 1 percet vesz igénybe, 1 telefonszámról mindenki csak egyszer szavazhat a verseny végéig, mely március 31-ig tart. Párszor már bizonyítottuk, hogy sikerül összefognunk, miért ne sikerülne most is!Minden szavazatot nagyon szépen köszönünk!

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/trnavsky-kraj/9746


Tisztelt Szülők, kedves Tanulók!

Értesítjük Önöket, hogy az Oktatásügyi Minisztérium közleménye alapján 2021. január 11-től a tanítás távoktatás formájában folytatódik. Az alsó tagozat osztályaiban az osztályfőnökök által Önökhöz/Hozzátok eljuttatott órarend, a felső tagozaton a már megszokott órarend szerint. A változásokról folyamatosan tájékoztatunk.

Mindenkinek jó egészséget, türelmet, kitartást kívánunk!

Sebő Renáta igazgatónő

Tisztelt Szülők, kedves Tanulók!

A 2020/1749/1-A1810-es minisztériumi rendelet értelmében változik iskolánk működése. Október 26-tól november 27-ig távoktatásra térnek át felsőtagozatos tanulóink.

Minden évfolyam részére ideiglenes órarendet készítettünk, melyet pénteken megkaptak a tanulók az osztályfőnököktől. A távoktatás idején a tanítási órák egy része online formában valósul meg, melyen minden tanuló köteles részt venni. Iskolánk weboldalán keresztül /www.zsamade.sk/ ismét heti rendszerességgel juttatjuk el a házi feladatokat és a segédanyagot. A házi feladatokat a tantárgyat oktató pedagógusok utasításai szerint kell visszaküldeni.

Kérem a T. Szülőket, figyeljenek oda, hogy gyermekeik naponta részt vegyenek az online tanítási órákon, s elvégezzék a feladataikat. Betegség esetén jelezzék gyermekük hiányzását az osztályfőnöknek.

Változott az őszi szünidő időpontja is. A szünet október 30-án, november 2-án /péntek és hétfő/, majd november 6-án és november 9-én /szintén péntek és hétfő/ lesz.

Megértésüket, türelmüket és együttműködésüket köszönjük. Mindenkinek jó egészséget és kitartást kívánunk.

-az iskola vezetése-


Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Az Oktatásügyi Minisztérium október 12-vel jelentős változásokat tett közzé. Feladatunknak érezzük, hogy intézményünk aktuális helyzetéről, iskolánkban alkalmazott biztonsági eljárásokról folyamatosan tájékoztassuk Önöket.

A legfontosabb kérdéseket folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk majd.

Frissítve: 2020. október 11- én, az Oktatásügyi Minisztérium útmutatója alapján:

1. Az összes alapiskolás diáknak (az alsó tagozatosoknak is) hétfőtől (október 12-től) kötelező a maszk használata az iskola egész területén.

2. Az ügyintézést kérjük, hogy ezután is elektronikus úton, illetve telefonon keresztül tegyék meg. Kérjük, csak halaszthatatlanul fontos problémákkal jöjjenek be az iskolába! A türelmet és megértést előre is köszönjük!

3. A szakkörök a rendelet visszavonásáig nem tarthatók meg.

4. Az iskolai klub (napközi) a jelenlegi óvintézkedések betartásával továbbra is működni fog.

5. Szintén a rendkívüli helyzet hozza, hogy beláthatatlan ideig tiltva vannak a (klasszikus értelemben vett) szülői értekezletek és az iskolánk mellett működő testületek ülései is.

Továbbra is a legfontosabb:

1.) Senki nem léphet be az iskola területére, aki a COVID-19-re utaló közismert tüneteket (hőemelkedés, köhögés, hányinger, bőrkiütések, hasmenés, hirtelen szag- és ízérzékelés-vesztés, másfajta heveny légúti fertőzési tünet), vagy más fertőző betegség tüneteit mutatja.

2.) Az intézménybe való belépés előtt a bejáratnál a kézfertőtlenítés mellett testhőmérsékletet is mérünk. (37,5 °C vagy ennél magasabb testhőmérséklet esetén a gyermek nem léphet be az épületbe, ill. ha napközben emelkedik meg a hőmérséklete, elkülönítőbe kerül a szülő megérkezéséig.)

3.) A legújabb minisztériumi útmutató fertőzésmentességet igazoló nyilatkozat kitöltését tette kötelezővé az iskolába kizárólag igazgatói engedéllyel belépő látogatók és idegenek számára is.

4.) Iskolánkban a tanulócsoportok közti érintkezéseket (a közösségi tereken, folyosókon, stb.) a minimálisra csökkentjük. A biztonságos távolságokat lehetőség szerint mindenütt megtartjuk.

5.) Alsó- és felső tagozatos diákjaink, iskolánk alkalmazottai, valamint a látogatók szájmaszkot kötelesek hordani (rendeltetésszerűen!).

6.) Az ebédlőbe is csak szájmaszk használatával lehet belépni.

7.) A testnevelésórák visszavonásig az iskola udvarán, ill. sportpályáján lesznek megtartva - ill. a zeneórákkal együtt "elméleti síkon" folynak majd.

8.) Látogatók, kísérő személyek (szülők, nagyszülők, stb.) a fentebb említett kivételeken kívül az intézmény épületébe nem léphetnek be!

Mit tegyek, ha a gyermekem megbetegedett?

Hívja fel a gyermek kezelőorvosát, s annak utasításai szerint cselekedjen. Az aktuális előírások szerint a szülő - miután előzetesen tájékoztatta gyermeke osztályfőnökét a helyzetről - 5 munkanapot igazolhat. Ha a gyermek hiányzása meghaladja a 3 napot (hétvége és ünnepnap is beleszámítva), fertőzésmentességet igazoló nyilatkozatot kell hoznia (az osztályfőnöktől kérhető), 5 munkanap után pedig orvosi igazolást is kérünk. (Ez nem csak légúti megbetegedésekre vonatkozik, hanem bármilyen betegség esetén szükséges.)

Mit tegyek, ha a gyermekem COVID-19 fertőzött, vagy annak gyanúja áll fenn?

Erről haladéktalanul értesítse gyermeke osztályfőnökét és az iskola igazgatóját. A szülő kötelessége ilyen esetben a kezelőorvos vagy a Közegészségügyi Hivatal által elrendelt karantén megtartása is. Az iskolába ilyen esetben a gyermeket - természetesen - tilos elhozni!

Hogyan kommunikáljak az Amade László Alapiskolával? Az iskolával folytatott kommunikáció során előnyben kell részesíteni a telefonon, e-mailen, stb. keresztül történő kapcsolattartást.

Az Amade László Alapiskola hivatalos email-címe: zs.amade.gabcikovo@gmail.com Telefonszám: 0905972074 /igazgatónő/, 0315594115 /titkárság/.

Az előírások az Oktatásügyi Minisztérium vagy a Közegészségügyi Hivatal esetleges további döntése alapján még változhatnak. Kérjük, hogy a honlapunkat e miatt (is) folyamatosan kövessék.

A megértést és az együttműködést - ebben a nem könnyű időszakban - előre is köszönjük!


Értesítés

TISZTELT SZÜLŐK!

 A PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÓ ÉS PREVENCIÓS KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ LEVELÉT TOVÁBBÍTJUK ÖNÖKNEK:

Aktualitások


Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Ebben a rendkívüli helyzetben senki ne feledkezzen meg arról, hogy nem szünidő van, csupán a tanítás más formája lép érvénybe a mai naptól!

Minden diákunkhoz eljuttatjuk a tananyagot és a feladatokat, s kérünk benneteket, dolgozzatok lelkiismeretesen, hiszen a feladatok elvégzését ellenőrizni fogjuk.

Az alsó tagozat osztályfőnökei a már meglévő Facebook-csoportokon belül lesznek kapcsolatban veletek és szüleitekkel.

A felső tagozat tanulói az iskola weboldalán kapják meg a tananyagot és a feladatokat.

Az iskola weboldala: www.zsamade.sk

Itt a bal oszlop legfelső sarkában "Házi feladatok" címen található osztályokra lebontva a tananyag és a házi feladat.

Holnaptól naponta figyeljétek ezt az oldalt!

Akinek pedig segítségre lenne szüksége a feladatok megoldásához, munkanapokon 8.00 - 15.00 között minden pedagógus elérhető telefonon vagy e-mailben.

VISELKEDJETEK FELELŐSSÉGTELJESEN!

Gyorshír

2020. március 10.

Bősön összeült a válságstáb a koronavírus terjedésének megelőzése miatt

Holnaptól, azaz 2020. március 11-től 2020. március 17-ig (beleértve a 17-is) - 5 napra bezárjuk a 3 városi óvodát, valamint az Amade László Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát és a Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskolát. Továbbá határozatlan időre (visszahívásig) bezárjuk a Művészeti Alapiskolát.
Kérjük a lakosságot, hogy kísérjék figyelemmel a központi válságstáb intézkedéseit, amelyek kötelező érvényűek.
Felszólítjuk a kedves szülőket, az intézmények vezetőit, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Köszönjük megértésüket.


TÁMOGASSA ADÓJA 2%(3%)-ÁVAL Az iskolánk mellett működő Gyermekeinkért polgári társulást

Tisztelt Szülők, Iskolabarátok!

Az adótörvény ebben az évben is lehetővé teszi, hogy a természetes és a jogi személyek maguk döntsenek arról, kit szeretnének támogatni adójuk egy részével. Kérjük, éljenek a lehetőséggel, és adják adójuk 2%-át az Amade László Alapiskola mellett működő GYERMEKEINKÉRT polgári társulásnak. A felajánlásokból származó támogatási összeg hozzájárul az iskolánkon folyó oktató-nevelő munka színvonalának emeléséhez.

Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt években is éltek azzal a lehetőséggel, hogy személyi jövedelemadójuk 2%-ával támogatták az iskolánk mellett működő Gyermekeinkért polgári társulást!

Az idei adófelajánláshoz szükséges nyomtatványok kaphatóak az iskola titkárságán.

A GYERMEKEINKÉRT társulás adatai:

Združenie Pre naše deti

Školská 1081

930 05 Gabčíkovo

IČO: 31825214

Szívből köszönjük fáradozásukat és támogatásukat.

Tisztelettel: a társulás és az iskola vezetősége

  •           Ismét bálozunk...


Ünnepélyes tanévnyitó

Az Amade László Alapiskola vezetősége értesíti a kedves diákokat és a tisztelt szülőket, hogy a 2019/20-as iskolaév ünnepélyes tanévnyitója 2019. szeptember 2-án /hétfőn/ 9.00 órakor kezdődik az iskola udvarán.

Mindenkit szeretettel várunk.

Ebéd

Tisztelt Szülők!

A törvénykönyv 375/2018-as törvénye értelmében, mely módosítja és kiegészíti a Szlovák Köztársaság Munka-, Családügyi és Szociális Minisztériumának hatáskörébe tartozó támogatásokról szóló 544/2010-es törvényt, továbbá, az oktatásról és nevelésről szóló 2019.01.01-jén életbe lépő 245/2008-as törvény alapján minden alapiskolás gyermek jogosult a 2019/2020-as tanévben ingyen ebédre. Ezt az Önök gyermeke is igényelte vagy a közeljövőben igényelheti.

A gyermek törvényes képviselőjének a törvényből kifolyólag a jogok mellett kötelességei is vannak: azon a napon, amikor a tanuló nem vesz részt a tanításon /hiányzik/, le kell jelenteni az ebédet, mégpedig a következőképpen:

  • előző nap - normális körülmények között /pl. tervezett kivizsgálás, orvoslátogatás/
  • az adott napon 7.30-ig - rendkívüli esetekben /pl- a gyermek kórházba kerül, hirtelen megbetegszik, rendkívüli családi helyzet áll fenn/.

Az ebédet a következő telefonszámon lehet lejelenteni: 031/5594551.

A tanulónak abban az esetben van joga élni az 1,20€ étkezési kedvezménnyel /hozzájárulás a gyermek étkeztetéséhez/, ha részt vesz a tanítási órákon.

A fentiek alapján a tanuló törvényes képviselője köteles tudomásul venni, hogy gyermeke hiányzása esetén időben le kell jelentenie az ebédet, ellenkező esetben köteles megtéríteni az étkezés /ebéd/ teljes díját.

Ezen kötelesség elmulasztása esetén a szóban forgó összeg jogi úton kerül behajtásra..

Szülői értekezlet

Az iskola vezetősége értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy 2019. szeptember 23-án 17.00 órai kezdettel plenáris- és osztályszülői értekezletet tartunk.

Mindenkit szeretettel várunk!